Avgasningsventiler

Syntegon tillverkar avgasningsventiler för kaffepaket och andra förpackningar där produkten har en avgasningsprocess. Syntegon levererar avgasningsventiler både för utsidan av förpackningar där ventilen fästs som en etikett på förpackningens yttersida eller avgasningsventiler för inre sidan av förpackningen där ventilen svetsas fast i laminatet.

Bosch VIS- avgasningsventiler

Syntegon VIS- avgasningsventiler

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER