Avgasningsventiler

Bosch tillverkar avgasningsventiler för kaffepaket och andra förpackningar där produkten har en avgasningsprocess. Bosch levererar avgasningsventiler både för utsidan av förpackningar där ventilen fästs som en etikett på förpackningens yttersida eller avgasningsventiler för inre sidan av förpackningen där ventilen svetsas fast i laminatet.

Bosch VIS- avgasningsventiler

Bosch VIS- avgasningsventiler

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER