Förpackningslinjer

Bosch Bar Line - Förpackningslinjer

Syntegon Bar Line - Förpackningslinjer

Tillsammans med våra huvudmän levererar vi allt oftare kompletta förpackningslinjer med Turn Key lösningar till våra kunder. Våra huvudmän tar ansvar för hela produktions- och/eller förpackningslinjen. Vi erbjuder processutrustning, vertikala påsmaskiner, flowpackmaskiner, Pick&Place – robotlösningar, kartoneringsmaskiner, toploaders, lådpackare, säckfyllningsmaskiner och palleteringsutrustning. Till de vertikala påsmaskinerna levererar vi beroende på produkten skruvdoserare, multiheadvågar, linjärvågar, räknare eller volymdoserare. Till flowpackmaskinerna levererar vi även mellanlagring, inmatning och grupperingsutrustning mellan processutrustningen och själva packmaskinen. Vi erbjuder även fyllningslinjer för säckar och ”Big-Bags” samt pallastare för säckar. Förutom det här integrerar vi kvalitetskontroll av förpackningarna så som kontrollvågar, X-Ray utrustning samt serialisering. Vi kan även integrera maskiner och utrustning från en tredje part i våra förpackningslinjer. Våra huvudmän ansvarar i dessa fall för hela layouten och integrerar dessa maskiner till en egen fungerande helhet.

Bosch_VFF

Syntegon VFFS - förpackningslinjer

Koordination av projektet

Vid investering i en komplett förpackningslinje är gränssnittet mellan de enskilda maskinerna, koordination av tidsplanen, testkörning, leverans, montering och idrifttagning av linjen av stor betydelse. Vår huvudman tar ansvar för denna helhet och garanterar ett friktionsfritt projekt. Det här minskar våra kunders resursbehov, försnabbar projekttidtabellen och i idrifttagande av förpackningslinjen samt minskar märkbart riskerna i projektet. Våra huvudmän kan även erbjuda skräddarsydda förpacknings- och monteringslinjer för läkemedelsindustrin.

Fabriksprovkörning FAT

Förpackningslinjen kan provköras i sin helhet före leverans vid våra huvudmäns fabriker. En provkörning före leverans försäkrar snabb installation och idrifttagning av linjen. Våra huvudmän utför även CE-markering av de enskilda maskinerna och hela förpackningslinjer.

Förpackningslinjens användning

De förpackningslinjer som levereras av våra huvudmän Syntegon är försedda med likadana styrpaneler. Linjeoperatörerna kan enkelt ta hand om de olika maskinerna och utrustningen i förpackningslinjen. Maskinerna i förpackningslinjen kan kopplas upp till samma nätverk och produktionsinformation kan automatiskt överföras till en central databas.

Förpackningslinjens CE-markering

Vår huvudman utför CE-markeringar för de enskilda maskinerna samt för hela förpackningslinjen, helhetsansvaret ligger hos en partner.

Förpackningslinjens service och underhåll

Våra huvudmän erbjuder omfattande service- och underhållstjänster för levererade förpackningslinjer.

Tillsammans med våra kunder skräddarsyr vi passande service- och underhållskontrakt: underhållsbesök en gång i året eller oftare, kontroll av reservdelar och lagernivå, vidareutbildning samt eventuella moderniseringar av förpackningslinjen. I förpackningslinjens underhåll och service deltar även Kafekos egen lokala servicepersonal.

Produktion

Huvudmålet med linjen är att produktionsnivån skall vara så hög som möjligt. Våra huvudmäns högkvalitativa förpackningsmaskiner försäkrar våra kunder en hög OEE- nivå, lågt svinn, hög produktkvalitet samt en säker användning av produktionslinjen.

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER