Förpackningslinjer för läkemedel

Syntegon tillverkar doserings- och förpackningsmaskiner samt linjer för både torra och flytande läkemedel.

Solida läkemedel

Syntegon levererar förpackningsmaskiner för läkemedelsindustrins pulverprodukter så som inhalatorer, tabletter, kapslar samt för pulverbaserade pås- eller injektionsprodukter. För att packa dessa produkter har vi kapselfyllmaskiner, blistermaskiner samt skruvdoserare. För påsförpackningar tillverkar Syntegon flowpackmaskiner som kan levereras med produktinmatning, själva flowpackmaskinen med antingen värme-eller ultraljudsförseglingsteknik, kartoneringsmaskiner, T&T-, TE, samt serialiserings och aggregering utrustning.

Bosch TTMP Toploader för läkemedelsindustrin

Syntegon TTMP Toploader för läkemedelsindustrin

Flytande läkemedel

Syntegon tillverkar fyllmaskiner för flytande läkemedelsprodukter. Fyllmaskinerna kan vara enskilda fristående maskiner eller vara en del av hel linjer där flaskan, ampullen eller sprutan tvättas, steriliseras, fylls, försluts och märks. Fyllmaskinerna/linjerna kan även byggas in i en isolator. Fylllinjen kan även utrustas med kvalitetskontrollutrustning samt serialisering och aggregering av Syntegon.

Bosch fyllningsmaskin för flytande läkemedel

Syntegon fyllningsmaskin för flytande läkemedel

Stick-pack och sachet- förpackningslinjer

Syntegon tillverkar även stick-pack och sachet- förpackningslinjer. Till linjen kan integreras antingen en kartoneringsmaskin eller en toploader. Stick-pack och sachet-maskinerna tillverkas för pulver-, gel- och flytande produkter. Linjens kapacitet är 50-600 förpackningar/min beroende av maskinmodellen.

Bosch RN fyllningsmaskin för små påsar

Syntegon RN fyllningsmaskin för små påsar

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER