Hotline

Om ni upplever störningar under produktionen kan ni ta direktkontakt med våra huvudmäns hotline och helpdesk tjänster:

Bauermeister: Customer Support, tel. +49 40 526 08 222

Bosch Packaging Services: Customer Service, tel. +41 58 674 6427 / tel. +41 58 674 6281

Bosch Ampack, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Inspection Technology, tel. +49 221 9564 5913, e-mail: -

Bosch PA (Food), Weert, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Doboy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Elematic, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Hansella, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Makat Candy, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Manesty, tel. +49 79 51 402 555, e-mail: -

Bosch Moeller & Devicon, tel. +45 55 462 410, e-mail: -

Bosch Osgood, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Package Makers, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Packaging Services, Pharma Liquid: Customer Service, tel. +49 79 51 402 555, e-mail: -

Bosch Packaging Services, Pharma Solid: Customer Service, tel. +49 711 811 57 481, e-mail: -

Bosch Rotzinger / Transver, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Sigpack, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Bosch Tevopharm, tel. +41 58 674 6666, e-mail: -

Herma: -

Laetus: Service Hotline, tel. +49 6257 5009 113, e-mail: -

Pester: Service Hotline, tel. +49 1805 8334 60, e-mail: -

Probat: Customer Support, Industry, tel. +49 2822 912 500, e-mail: -

Probat: Customer Support, Shop Roaster, tel. +49 2822 912 551, e-mail: -

Statec Binder: Service Hotline, tel. +43 3112 38 580 510

KONTAKT

NYHETER