Processutrustning för kaffe

Probat levererar förutom rostmaskiner och kvarnar hela rosterier för förädling av kaffe. Silon, transport- och rengöringsutrustning för rå-, rostat- och malet kaffe samt styrsystem för rosterier.

px 120

Probat kafferostare Px 120

Probat tillverkar rostmaskiner med en kapacitet mellan 4-5000 kg råkaffe/h. Rostmaskinerna är alla satsrostningsmaskiner. Kaffekvarnar tillverkas för olika kaffesorter från kokmalet till finaste espresso malning. Kapaciteten för kvarnarna är mellan 50-5000 kg/h. Kvarnarna kan utrustas med automatisk receptstyrning.

Probat UW-kvarn

Probat UW-kvarn

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER