Service

För maskinernas funktionsduglighet ansvarar våra huvudmäns specialiserade montörer och servicepersonal samt våra lokala montörer i de nordiska länderna. Beställningar kan göras via numret: 09 4131 5400 eller via e-mail: -.

De servicekontrakt och linjeanalyser som våra huvudmän erbjuder försäkrar maskinens funktion. Ta gärna kontakt då ni vill göra provkörningar vid våra huvudmäns fabriker.

Maskinernas omfattande renoveringar och uppdateringar sköter vi tillsammans med våra huvudmän antingen på plats eller vid huvudmännens fabrik.

KONTAKT

NYHETER