Utrustning för tillverkning av renat vatten

Syntegon Pharmatec har anläggningar för tillverkning av renat vatten, ånggeneratorer, CIP/SIP-enheter, nano- och ultrafiltrering, RO (omvänd osmos) samt destillering.

Kontakt »

KONTAKT

NYHETER